Böcker jag publicerat:

Some older texts in English

All these old texts are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Nowdays I make my writings public at https://www.researchgate.net/profile/Klas_Grinell

A full bibliography can be found here

On Islam in Turkey

The Idea of Europe will be fulfilled by Muslim Turkey: Nurculuk arguments (paper presented at the conference National borders, cultural identities, Gothenburg, 2007)

Justice is beyond the reach of Reason: On Said Nursi and Derrida (paper presented at the international Said Nursi Symposium, Istanbul, 2007)

Border thinking: Fethullah Gülen and the East-West divide(paper presented at the conference Peaceful coexistence, Rotterdam, 2007)

Conservatism, democracy, and a decolonial option: Reading Fethullah Gülen as a political thinker (paper presented at the conference Muslims between tradition and modernity, Potsdam, 2009)

Why should we know: Fethullah Gülen’s conception of knowledge (paper presented at the International conference on the Gülen Movement, Chicago, 2010)

 

From the history of ideas

Hegel reading Rumi: the limitations of a system (paper presented at the conference Klasigi yeniden düsünmek, Istanbul, 2004)

 

Museological efforts

Reading Jacques Ranciere :The politics and possibilities of museum aesthetics(paper presented at Museion research seminar, Gothenburg, 2008)

Reflections on the encyclopedic museum (working paper)

 

Lite äldre texter på svenska

All the texts are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Nowdays I make my writings public at https://www.researchgate.net/profile/Klas_Grinell

A full bibliography can be found here

Om Turkiet

Efterord till Tina Carlssons fotobok, 2003

KEMALISMENS SEX PILAR (om kemalismens grunder, opublicerad, 2006)

Minoriteter i Turkiet (opublicerad, 2006)

Det armeniska folkmordet (opublicerad, 2006)

Avskaffa artikel 301(Amnestyapell från 2007)

Turkiets elfte president insvuren (opublicerad, 2007)

 

Om islam och islamisk filosofi

Ziauddin Sardar: islamisering av vetenskapen (ur antologin Vetenskapshistoriska uppsatser, 2004)

Den mördade platonisten från Sohravard (föredrag vid symposiet Möten mellan Öst och Väst, Göteborg, 2008)

(föredrag vid temadagen Medeltid vid Medelhavet, arrangerad av Nordiska medeltidshistoriska kommittén, Göteborg, 2007)

 

Min avhandling i idéhistoria

Att sälja världen: Omvärldsbilder i svensk utlandsturism (2004)

 

I idéhistoriska fåror

En systematisk avvikelse: Hegel om islam (ur antologin I skuggan av samtiden, 2006)

Gränslandet: Anteckningar kring Gunnar Ekelöfs bysantinska diktvärld(ur antologin Om utopier, 2002)

Kan man tala om en annan kultur? Skriven 2007, (opublicerad)

Om den haitiska revolutionens historia (opublicerat undervisningsunderlag, 2005)

Orientalism: en forskningsöversikt (ett kapitel som inte passade där det var tänkt, 2004)

Modernitetens tvilling (publicerad i Ord & Bild, 2008)

Edward Saids motstånd: om receptionen av postkolonial teori i Sverige (publicerad i Lychnos: Idéhistorisk årsbok, 2009)

 

Globaliseringsbegrepp

När jag började jobba på Världskulturmuseet 2008 skrev jag dessa introduktioner till vad jag då uppfattade som de mest centrala globaliseringsbegreppen. Vad funkar fortfarande idag, tro?

Världskultur

Representation

Postkolonial kritik

mångkultur (interkultur)

Makt

Intersektionalitet

globalisering

Etnicitet.Ras.Rasism

Ursprungsfolk.kultur

universalism

Standardisering

Risk

nätverkssamhället

Kolonialism.postkolonialism

Inkludering.exkludering

Hybriditet

Förnekande av samtidighet

Kultur.tradition och konst

Den westfaliska ordningen

 

Om turism och besläktade ämnen

Sevärda utlänningar (publicerad i Ord & Bild, 2004)

Att ta sig vatten över huvudet: havsbadandets idéhistoria(ur Humanistdagboken 2005)

Några linjer i solandets idéhistoria (ur Tvärsnitt, 2001)

Turismen som en form av (post)kolonialism? (ur antologin Svensk turismforskning, 2003)

Destination X – mänsklig rörlighet bortom askmolnen(publicerad på Newsmill 2010)

Turism. Diktatur eller demokrati? (på Världskulturmuseets blogg, feb 2011)

Njuter du på andras bekostnad? (för Passagen.se, mars 2011)

 

Debatt och dylikt

Kan humanister tillverka kulturella krockkuddar? (ur Humanistdagboken, 2002)

Kanelbullens dag (GP-debatt, 2006)

Nonsens om Orienten (GP-kultur, 2007)

Hållbar utveckling – eller hållbar utsugning? (opublicerad, 2008)

Sverige blir inte mindre svenskt av fler muslimer (Publicerad på www.newsmill.se 19 okt, 2009)

Islamisk humanism för Sveriges framtid (Publicerad på www.newsmill.se 21 okt, 2009)

Handtag, famntag, klapp eller kyss? Om handskakningsdebatten (Publicerad på www.newsmill.se 20 feb 2010)

 

Museologiska försök

Reflektioner från symposiet Tropenmuseum for a change, 2008

Att vara nyanserad är inte fegt (pressmedelande för Världskulturmuseet, 2010)

Jag har aldrig stoppat jerusalembilderna (publicerad påwww.newsmill.se9 juni 2010)

The politics of museums in Europe: representation, diversity, doxa (published September 2010 in European Journal of Economic and Political Studies).

When legitimate claims collide: communities, media and dialogue (published January 2012 in Museum and Society 9:3)

Vad är en pipa?: om museer, makt och representation Sprängskiss no 1.

3 stafettblogginlägg på www.sverigesmuseer.se i april-maj 2012.