Imamen, kuppen och tjänarna

De senaste åren har de politiska spänningarna i Turkiet ökat. I svensk media framställs president Erdogan som den maktfullkomliga handen bakom landets alltmer auktoritära utveckling. I Turkiet däremot har såväl kuppförsöket i juli 2016 som mycket annat tillskrivits imamen Fethullah Gülen och den rörelse som inspireras av honom.

 

Vem är egentligen Fethullah Gülen? Vad står han för och hur har han kunnat bli så inflytelserik? Är han en slipad terroristledare med dubbla budskap eller en fredlig predikant som tror på utbildning, tolerans och välgörenhet? De som inspireras av honom verkar i uppåt 150 länder och kallar sig själva för en del av Hizmet-rörelsen.

 

Hizmet betyder att tjäna och Gülen och medlemmarna menar att en god muslims uppgift är att tjäna Guds skapelse genom att aktivt bidra till det samhälle där man lever, framförallt genom att främja utbildning, integration och tolerans. Enligt kritikerna är detta bara en täckmantel för deras egentliga syfte som är att ta makten över inte bara Turkiet utan alla länder där de tack vare sin tilltalande fasad lyckas bli tillräckligt inflytelserika.

 

Imamen, kuppen och tjänarna försöker reda ut alla de anklagelser som riktats mot rörelsen i Turkiet. Boken ger en bred presentation av Gülens författarskap och Gülenrörelsens globala verksamhet, och Turkiets bredare politiska historia som kanske bättre förklarar den situation landet nu befinner sig i.

 

Imamen, kuppen och tjänarna är en bok som öppet försöker förstå och som därmed ger ovärderliga nycklar till att tolka inte bara vad som pågår i Turkiet, utan också till att förstå islams roll i det samtida Europa.

Min nya bok, på Celanders förlag

Min nya bok, på Celanders förlag

Islam och jag

Min bok Islam och Jag som gavs ut 2011 av Sekel förlag kom på engelska som Reflections on reason, religion and tolerance: engaging with the ideas of Fethullah Gülen. Tughra books heter förlaget, som är specialiserat på böcker av och om Gülen. För mig var det ett intressant tillfälle att komma i dialog med hans anhängare globalt. Jag är positivt inkännande gentemot Gülens idéer, men har också en del egna värderingar om sexualitet, vetenskap och politik som utmanar honom och de som inspireras av hans idéer. Boken är slutsåld. Istället kan jag rekommendera den nyare boken om gülenrörelsens roll i turkisk 10-talspolitik, Imamen, kuppen och tjänarna: Gülenismen och Turkiet.