Imamen, kuppen och tjänarna

De senaste åren har de politiska spänningarna i Turkiet ökat. I svensk media framställs president Erdogan som den maktfullkomliga handen bakom landets alltmer auktoritära utveckling. I Turkiet däremot har såväl kuppförsöket i juli 2016 som mycket annat tillskrivits imamen Fethullah Gülen och den rörelse som inspireras av honom.

 

Vem är egentligen Fethullah Gülen? Vad står han för och hur har han kunnat bli så inflytelserik? Är han en slipad terroristledare med dubbla budskap eller en fredlig predikant som tror på utbildning, tolerans och välgörenhet? De som inspireras av honom verkar i uppåt 150 länder och kallar sig själva för en del av Hizmet-rörelsen.

 

Hizmet betyder att tjäna och Gülen och medlemmarna menar att en god muslims uppgift är att tjäna Guds skapelse genom att aktivt bidra till det samhälle där man lever, framförallt genom att främja utbildning, integration och tolerans. Enligt kritikerna är detta bara en täckmantel för deras egentliga syfte som är att ta makten över inte bara Turkiet utan alla länder där de tack vare sin tilltalande fasad lyckas bli tillräckligt inflytelserika.

 

Imamen, kuppen och tjänarna försöker reda ut alla de anklagelser som riktats mot rörelsen i Turkiet. Boken ger en bred presentation av Gülens författarskap och Gülenrörelsens globala verksamhet, och Turkiets bredare politiska historia som kanske bättre förklarar den situation landet nu befinner sig i.

 

Imamen, kuppen och tjänarna är en bok som öppet försöker förstå och som därmed ger ovärderliga nycklar till att tolka inte bara vad som pågår i Turkiet, utan också till att förstå islams roll i det samtida Europa.

Min nya bok, på Celanders förlag

Min nya bok, på Celanders förlag

Islams filosofihistoria

islamfilosofi

Det här är min senaste bok: Islams filosofihistoria, utgiven av Molin & Sorgenfrei.

Ett huvudargument i boken är att de antika grekiska filosoferna lika mycket tillhör islam som de tillhör det kristna Europa. Därför är första delen en presentation av den islamiska förståelsen av filosofer som Pythagoras, Platon och Aristoteles. Sedan följs deras arv genom senantiken och in i islam fram till idag, med nedslag i något dussin av de mest framstående islamiska filosoferna. Därigenom motbevisas den hävdvunna åsikten att filosofin förföll inom islam ungefär när den återinträdde i Europa med skolastiken. Här presenteras i Väst okända filosofer som Suhrawardi, Mulla Sadra och Mehdi Hairi Yazdi. Genom texten ges också inblickar i islams allmänna historia. Ett tredje spår framhåller att den islamiska filosofin längre höll fast vid det vishetssökande som drev de antika filosoferna, medan den europeiska filosofin alltmer kom att ägna sig åt kunskapsteori och sanningskriterier.

Reflections on reason, religion, and tolerance

5074_b

Nu är den här. Den uppdaterade och omskrivna engelska versionen av Islam och jag, utgiven av Blue Dome Press i New York. Den går att beställa från http://www.thelightpublishing.com/product/publisher/blue-dome-press/reflections-on-reason-religion-and-tolerance-english#.VMO9esYcEg6

Reflections on Reason, Religion and Tolerance: Engaging with the ideas of Fethullah Gülen.

Fethullah Gülen’s representations of Islam have a significant following in the world today, not least in Turkey, but also in other parts of the world. Gülen is not one of the most progressive interpreters of Islam; there are many interesting feminist theologians, queer theologians and liberation theologians of other kinds in the house of Islam. Gülen is more traditional. He considers Islam to be the straightest path to more peace and tolerance in the world today. His traditional and contemporary representation of Islam motivates millions of people in the world to engage in social work, building schools and promoting dialogue. If more people in Sweden, the US and other Western counties knew that this is also what we can learn from Islam, we might also become more accepting and open towards the Muslim world.

Islam och jag

Min bok Islam och Jag som gavs ut 2011 av Sekel förlag kom på engelska som Reflections on reason, religion and tolerance: engaging with the ideas of Fethullah Gülen. Tughra books heter förlaget, som är specialiserat på böcker av och om Gülen. För mig var det ett intressant tillfälle att komma i dialog med hans anhängare globalt. Jag är positivt inkännande gentemot Gülens idéer, men har också en del egna värderingar om sexualitet, vetenskap och politik som utmanar honom och de som inspireras av hans idéer. Boken är slutsåld. Istället kan jag rekommendera den nyare boken om gülenrörelsens roll i turkisk 10-talspolitik, Imamen, kuppen och tjänarna: Gülenismen och Turkiet.