Imamen, kuppen och tjänarna

De senaste åren har de politiska spänningarna i Turkiet ökat. I svensk media framställs president Erdogan som den maktfullkomliga handen bakom landets alltmer auktoritära utveckling. I Turkiet däremot har såväl kuppförsöket i juli 2016 som mycket annat tillskrivits imamen Fethullah Gülen och den rörelse som inspireras av honom.

 

Vem är egentligen Fethullah Gülen? Vad står han för och hur har han kunnat bli så inflytelserik? Är han en slipad terroristledare med dubbla budskap eller en fredlig predikant som tror på utbildning, tolerans och välgörenhet? De som inspireras av honom verkar i uppåt 150 länder och kallar sig själva för en del av Hizmet-rörelsen.

 

Hizmet betyder att tjäna och Gülen och medlemmarna menar att en god muslims uppgift är att tjäna Guds skapelse genom att aktivt bidra till det samhälle där man lever, framförallt genom att främja utbildning, integration och tolerans. Enligt kritikerna är detta bara en täckmantel för deras egentliga syfte som är att ta makten över inte bara Turkiet utan alla länder där de tack vare sin tilltalande fasad lyckas bli tillräckligt inflytelserika.

 

Imamen, kuppen och tjänarna försöker reda ut alla de anklagelser som riktats mot rörelsen i Turkiet. Boken ger en bred presentation av Gülens författarskap och Gülenrörelsens globala verksamhet, och Turkiets bredare politiska historia som kanske bättre förklarar den situation landet nu befinner sig i.

 

Imamen, kuppen och tjänarna är en bok som öppet försöker förstå och som därmed ger ovärderliga nycklar till att tolka inte bara vad som pågår i Turkiet, utan också till att förstå islams roll i det samtida Europa.

Min nya bok, på Celanders förlag

Min nya bok, på Celanders förlag

Islams filosofihistoria

islamfilosofi

Det här är min senaste bok: Islams filosofihistoria, utgiven av Molin & Sorgenfrei.

Ett huvudargument i boken är att de antika grekiska filosoferna lika mycket tillhör islam som de tillhör det kristna Europa. Därför är första delen en presentation av den islamiska förståelsen av filosofer som Pythagoras, Platon och Aristoteles. Sedan följs deras arv genom senantiken och in i islam fram till idag, med nedslag i något dussin av de mest framstående islamiska filosoferna. Därigenom motbevisas den hävdvunna åsikten att filosofin förföll inom islam ungefär när den återinträdde i Europa med skolastiken. Här presenteras i Väst okända filosofer som Suhrawardi, Mulla Sadra och Mehdi Hairi Yazdi. Genom texten ges också inblickar i islams allmänna historia. Ett tredje spår framhåller att den islamiska filosofin längre höll fast vid det vishetssökande som drev de antika filosoferna, medan den europeiska filosofin alltmer kom att ägna sig åt kunskapsteori och sanningskriterier.

Reflections on reason, religion, and tolerance

5074_b

Nu är den här. Den uppdaterade och omskrivna engelska versionen av Islam och jag, utgiven av Blue Dome Press i New York. Den går att beställa från http://www.thelightpublishing.com/product/publisher/blue-dome-press/reflections-on-reason-religion-and-tolerance-english#.VMO9esYcEg6

Reflections on Reason, Religion and Tolerance: Engaging with the ideas of Fethullah Gülen.

Fethullah Gülen’s representations of Islam have a significant following in the world today, not least in Turkey, but also in other parts of the world. Gülen is not one of the most progressive interpreters of Islam; there are many interesting feminist theologians, queer theologians and liberation theologians of other kinds in the house of Islam. Gülen is more traditional. He considers Islam to be the straightest path to more peace and tolerance in the world today. His traditional and contemporary representation of Islam motivates millions of people in the world to engage in social work, building schools and promoting dialogue. If more people in Sweden, the US and other Western counties knew that this is also what we can learn from Islam, we might also become more accepting and open towards the Muslim world.

Föreläsningar

Jag föreläser, debatterar och leder seminarier i olika former. Det tycker jag är kul. En gång i tiden var jag reseledare och levde under fem år på att guida på fjärran platser. Jag är sedan dess van att sätta lyssnarna i första rummet. Det ska vara kul, och intressant att lyssna. Annars blir det inte tänkvärt och lärorikt. Jag har också varit studiecirkelledare och vant mig vid att leda diskussioner.

Jag har några standardföreläsningar. Men ofta får det anpassas till beställarens behov och önskemål.

Standardutbudet är:

Varför har vi fördomar?
Kunskap om andra är en väg att övervinna fördomar. Men lika viktig är kunskapen om varför vi har fördomar. Vi kan inte lära oss förstå alla andra människor. Vi får tycka att de flesta andra har fel. Det är inget hot mot samhället. Men vi måste nog försöka förstå vad fördomar gör med oss. Varför vi har dem, och lära oss se när vi fastnar i dem och börjar döma människor utan att ge dem chansen. En filosofisk och lekfull föreläsning om hur vårt oändliga behov att förstå och känna oss trygga ibland går ut över andra.

Islam och jag: om förnuft tolerans och vår gemensamma framtid.
Läsning ur, och prat utifrån, boken Islam och jag: om förnuft, tolerans och vår gemensamma framtid. (Sekel förlag 2012) där jag reflekterar över hur 20 års möten med den islamiska traditionen har påverkat mig. -Jag har inte tagit någon skada, är väl det tydligaste svaret. Tvärtom kan islam lika väl som sekulär filosofi eller kristendom vara en källa till ett godare liv. Islam och jag handlar inte främst om vad muslimerna eller dess motståndare tror och gör, utan om möten och självreflektion. En ganska ordinär svensks personliga reflektioner, upplevelser och minnen öppnar vägar för ett fördomsfritt möte med vardagsislam.

Islam och filosofi. Den atenska surdegen
Europas vagga låg i Aten, sägs det ofta. Därifrån stammar de europeiska värdena. Men det atenska arvet var väl så viktigt för islams utveckling, för islamiska värden. Likheterna och kontakterna är större än vad många vill se idag.

Det antika filosofiska arvet jämfördes av filosofen Shihab al-Din Suhrawardi med en surdeg. Det som ger liv och jäsning åt våra tankar, men som alltid måste få ny näring för att inte torka in och bli dött. Föreläsningen diskuterar islams och kristendomens gemensamma filosofiska arv. Är det en surdeg som är värd att knåda också idag? Kan islam lära oss något om filosofins kraft?

Att sälja världen: om rättvis och orättvis turism.
Jag föreläser och debatterar om internationell turism utifrån min avhandling Attt sälja världen:omvärldsbilder i svensk utlandsturism och mina år som reseledare. Bör vissa turistdestinationer bojkottas? Är det ok att resa all-inclusive? Hur ser den internationella turismens historia ut? Vad är rättvis turism? Borde vi sluta resa?

Jag har fortsatt ägna mig åt turism eftersom jag tror på människors möten. Men hur kan vi hitta former där möten blir mer jämlika och rättvisa?

Gunnar Ekelöfs österländska intressen
Genom hela sitt vuxna liv var Gunnar Ekelöf fascinerad av Österlandet, bysantinska ikoner och sufisk diktning. Från de tidiga studierna av ibn al-Arabi och det persiska språket, till de sista årens divandiktning. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Ekelöfs tre sista diktsamlingar, den så kallade divantrilogin och spårar fröna till den genom Ekelöfs liv och hans resor på 1960-talet. Divandiktiningen blommade ut under en resa i Turkiet. Vi följer Ekelöf i spåren och får nya ingångar till hans dikter.

Andra ämnen jag föreläser om är rasismens idéhistoria, islamofobi, aktivism, sekularism, mänskliga rättigheter och globalisering, dialog och interkulturell respekt, mångkultur, orientalism, postkolonial teori, museifrågor, feminismens idéhistoria, allmän idéhistoria.

Referenser
Sedan 2004 har jag egen f-skatt (och jobbade 2005-2008 deltid med detta). Jag har föreläst för kulturföreningar, studieförbund, universitet, gymnasie- och högstadieskolor, museer, på branschmässor, vetenskapsfestivaler, i församlingar.  Sammantaget över 100 framträdanden.

När media debatterar internationell turism och dess koppling till politik blir jag ofta tillfrågad.

Jag har medverkat i SVT-programmen: Aktuellt, Rapport, Västnytt, Vetenskapsmagasinet, Beckman, Ohlsson, Can, Mer om världen, Vetenskapslandet, Konsument.

Jag har medverkat i radioprogrammen: P1 Studio 1, P1 Ekot, P1 Morgon, P1 Vetenskapsradion Historia, P1 Kulturradion Reporter, P1 Människor och tro, P1 Tendens, P3 Morgonpasset, P4 Extra, Wollter i P4, P4 Boulevard, P4 Göteborg, P4 Örebro, Finlands svenska radio, mm.

Jag har intervjuats bl.a. i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Göteborgs Tidningen, Metro, Sydsvenska dagbladet, Dagens Industri, TT Spektra, Ystad Allehanda, Norrköpings Tidning, Helsingborgs Dagblad, Smålandsposten, Kristianstadsbladet, Nya Wermlands-Tidningen, Arbetaren, Dagen, QX, ETC, Dagens Arena, Vagabond, Populär Historia, Trossen, Amnesty Press, Sydkusten, Spionen.

Fethullah Gulen’s conception of Knowledge and Reflection[Fethullah Gulen | Gulen Movement | Hizmet Movement | Klas Grinell]

Religious Studies Perspectives on the Hizmet Movement was the topic of the fourth panel at the ”International Conference on the Gulen Movement: Paradigms, Projects, Aspirations” held at the International House of University of Chicago in 2010.

In the panel, Dr. Klas Grinell of the Gothenburg University of Sweden presented his paper on Islamic Movements and Gulen’s Conception of Knowledge. Below are some excerpts from Dr. Rausch’s presentation:

Continue reading

Islam och jag

Min bok Islam och Jag som gavs ut 2011 av Sekel förlag kom på engelska som Reflections on reason, religion and tolerance: engaging with the ideas of Fethullah Gülen. Tughra books heter förlaget, som är specialiserat på böcker av och om Gülen. För mig var det ett intressant tillfälle att komma i dialog med hans anhängare globalt. Jag är positivt inkännande gentemot Gülens idéer, men har också en del egna värderingar om sexualitet, vetenskap och politik som utmanar honom och de som inspireras av hans idéer. Boken är slutsåld. Istället kan jag rekommendera den nyare boken om gülenrörelsens roll i turkisk 10-talspolitik, Imamen, kuppen och tjänarna: Gülenismen och Turkiet.

 

 

 

Fethullah Gulen & Gulen Movement – Remarks by Klas Grinell

[Fethullah Gulen | Gulen Movement | Culture of Living Together | Finland | Klas Grinell]

Klas Grinell speaks about Fethullah Gulen & Gulen Movement at the conference, Culture of Coexistence: The Art of Living Together, organized by Finland Dialog Association and The Fountain, a bimonthly US-based periodical, under the auspices of the Finland Ministry of Culture and Sports on April 24, 2012.

Continue reading