Islams filosofihistoria

islamfilosofi

Det här är min senaste bok: Islams filosofihistoria, utgiven av Molin & Sorgenfrei.

Ett huvudargument i boken är att de antika grekiska filosoferna lika mycket tillhör islam som de tillhör det kristna Europa. Därför är första delen en presentation av den islamiska förståelsen av filosofer som Pythagoras, Platon och Aristoteles. Sedan följs deras arv genom senantiken och in i islam fram till idag, med nedslag i något dussin av de mest framstående islamiska filosoferna. Därigenom motbevisas den hävdvunna åsikten att filosofin förföll inom islam ungefär när den återinträdde i Europa med skolastiken. Här presenteras i Väst okända filosofer som Suhrawardi, Mulla Sadra och Mehdi Hairi Yazdi. Genom texten ges också inblickar i islams allmänna historia. Ett tredje spår framhåller att den islamiska filosofin längre höll fast vid det vishetssökande som drev de antika filosoferna, medan den europeiska filosofin alltmer kom att ägna sig åt kunskapsteori och sanningskriterier.

Leave a Comment.