Jag heter Klas Grinell. Jag har disputerat i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Sedan 2013 är jag docent i idéhistoria. Jag skriver om islam i Turkiet, islamisk filosofi, omvärldsbilder, internationell turism, museologi, samtida teori och en del annat.

Jag arbetar som globaliseringsintendent på Världskulturmuseet i Göteborg.

Min avhandling i idé- och lärdomshistoria hette Att sälja världen och handlade om omvärldsbilder, turism och reklam. Efter att jag skrivit färdigt den har jag burit vidare den bakomliggande frågan om hur människor som lever i andra länder skildras och förstås i Sverige/Väst, och hur vi ska förstå det man kallar modernitet. Mina utgångspunkter i något som vagt och brett kan kallas postkolonial kritik har jag kvar. Även om inte heller jag använder den beteckningen längre.

Mina forskningsintressen har allt mer rört sig mot behovet av att utforska världen från olika kunskapstraditioner. Dels för att förstå den bättre, dels för att bättre kunna möta andra förståelser och nå jämlikare dialoger mellan olika perspektiv.

I bibliografin på den här sidan kan avtrycken av mina något spretiga forskningsinteressen följas. Jag jobbar som sagt på museum. Det innebär att jag inte skriver för att meritera mig som forskare, utan för att förstå och försöka argumentera för saker jag tycker är viktiga. Jag gillar att skriva. Skrivandet är ett sätt att tänka och reda ut. Ibland betyder det att formen måste vara friare än vad akademiska sammanhang tillåter. Här kan vilka slags texter som helst få plats.

Som ni märker handlar den här sidan inte alls om mig som privatperson.

 

Leave a Comment.