Grinell K. (forthcoming) “Frames of Islamic Art” in (ed.) Tomas Nilsson, Uses of Cultural Heritage, Halmstad University Press.

Grinell. K. (forthcoming) “Ilm al-Hududiyya: Un-inheriting Eurocentricity” in Facing Cultural Borders of Europe, (eds.) Mats Andrén, Tomas Lindkvist, Katja Vajta, Ingemar Söhrlin, Berghahn Books.

Grinell. K., Hannula M. & Schmidt, S. (forthcoming) Modernity retired: Architecture and Social imagination in the 1950s, Malmoe: Malmoe University Press.

Grinell. K. (2015) Reflections on Reason, Religion and Tolerance: Engaging with Fethullah Gülen’s ideas, New York: Blue Dome Press.

Grinell, K. (2014) “Challenging Normality: Museums in/as Public Space“ in Museums and Truth, ed. Annette Fromm, Per Bjorn Rekdal & Vivian Golding, Cambridge Scholars Press.

Grinell, K. (2014) „Islam – ein Aspekt zeitgenössiger Weltkultur“ in Experimentierfeld Museums: Internationale Perspektiven auf Museum, Islam und Inklusion, ed. Christine Gerbich & Susan Kamel, Transcript Verlag.

Grinell, K. & Gustavsson Renius, Lotten. (2013) “The King is dead. Long live the King!: Un-inheriting Modern Ethnography while Inheriting Objects of Ethnography” in Beyond Modernity: Do Ethnographic museums need Ethnography?, ed. Sandra Ferracuti & Elisabetta Frasca.

Grinell, K. with Pagani, Camilla (2013) ”Interview with Klas Grinell, Museum of World Culture, Sweden” in Peressut, Luca Basso, Lanz, Francesca & Postiglione, Gennaro (eds.) European Museums in the 21st Century: Setting the framework, vol 1, Milano: Mela Books.

Grinell. K. (2012) ”Turism: schyst resande eller att njuta på andras bekostnad”, Solidaritetens många ansikten, red. Bernt Schiller, Jan Holmer, Roland Kadefors, Premiss förlag.

Grinell, K. (2012) Vad är en pipa? Om representationer, museer och makt” i Sprängskiss no 1, red. Britta Söderkvist & Elin von Unge.

Grinell, K. & Strandberg, U. (2012). “Expressions, Mediations, and Exclusions in Post-secular Societies: Introduction”, European Review 20:1.

Grinell, K. & Strandberg, U. eds. (2012). Focus: Religiosity and Public Spaces, European Review 20:1.

Grinell, K. (2011). “When legitimate claims collide: Communities, museums, and dialogue”, Museum and society 9:3.

Grinell, K. (2011). Islam och jag: om förnuft, tolerans och vår gemensamma framtid, Lund: Sekel förlag.

Grinell, K. (2010). “Border Thinking: Fethullah Gülen and the East–West Divide”, in Islam and Peacebuilding: Gulen Movement Initiatives. eds. Ihsan Yilmaz & John Esposito. New York: Blue Dome Press.

Grinell, K. (2010). “The Politics of Museums in Europe: Representations, diversity, doxa” in European Journal of Economic and Political Studies, 3:1.

Grinell, K. (2009). Islamisk filosofi i västerländsk idéhistoria: Om Suhrawardis frånvaro och synen på den grekiska filosofins vidare öden. Kanon ifrågasatt: kanoniseringsprocesser och makten över vetandet. red. Katarina Leppänen & Mikela Lundahl. Gidlunds förlag.

Grinell, K. (2009). Edward Saids motstånd: Postkoloniala perspektiv på reception. Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2008.

Grinell, K. (2009). The Idea of Europe will be fulfilled by Muslim Turkey: Nurculuk arguments. Cultural identities, National borders. ed. Andrén et al. Göteborg: Cergu.

Grinell, K. (2008). Modernitetens tvilling. Ord & Bild. (2)

Grinell, K. (2008). Hegel reading Rumi. Medeniyet ve klasik. ed. Sami Erdem. Istanbul: Klasik Yayinevi.

Grinell, K. (2008). Turkiets tredje väg: om modernitet och islam . Tidningen Kulturen. (4)

Grinell, K. (2007). Orienten är något helt annat. Göteborgs-posten 2007-01-05.

Grinell, K. (2007). Justice is beyond the reach of reason: on some agreements in the writings of Said Nursi and Jaques Derrida. Justice: The role of justice in building a better world. ed. Faris Kaya. IIKV, Istanbul.

Grinell, K. (2007). Att sälja världen: Omvärldsbilder i svensk utlandsturism. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 2:a tryckningen

Grinell, K. (2007). Beyond East and West: Fethullah Gülen and border thinking. Peaceful Coexistence: Fethullah Gülen’s initiatives in the contemporary world, ed. Ihsan Yilmaz.London: Leeds Metropolitan Unviersity Press.

Grinell, K. (2006). Varför talar ingen om Suhrawardi?: Om islamisk filosofi i västerländsk idéhistoria. Dom – och vi, Humanistdag-boken, 19, red. Patrik J. Andersson m.fl.

Grinell, K. (2006). Kanelbullens dag: Drömmen om en uppdiktad folkhemsidyll. Göteborgs-posten 2006-10-04.

Grinell, K. (2006). En systematisk avvikelse: Islam enligt Hegel. I skuggan av samtiden: en vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, red. Johan Kärnfelt, Arachne.

Grinell, K. (2005). Att ta sig vatten över huvudet: om havsbadandets idéhistoria. Under ytan, Humanistdag-boken, 18, red. Eva Ahlstedt m.fl. 

Grinell, K. (2005). Vilka européer är sevärda?: exemplet sydlänningen. Forskning om Europafrågor, nr 17, red. Rutger Lindahl & Birgitta Jännebring, CERGU. 17.

Grinell, K. (2005). ”Negern” i turismens Afrika. Habari: Information om Tanzania. 37

Grinell, K. (2005). Charterresan som fritidsform. Lokala perspektiv på 1960-talet: Bilen, fritiden och den ökade rörligheten, red. Marjatta Rahikainen, Tilaushistoriakeskus/Stads- och kommunhistoriska institutet.

Grinell, K. (2004). Ziauddin Sardar: Om vetenskap, islam och socialkonstruktivism. Vetenskapshistoriska uppsatser, red. Aant Elzinga & Ingemar Nilsson, Arachne. 19.

Grinell, K. (2004). Att sälja världen: Omvärldsbilder i svensk utlandsturism. Göteborg: Acta Unviersitatis Gothoburgensis. Doctoral thesis.

Grinell, K. (2004). Hegel reading Rumi. Klasigi yeniden düsünmek/Rethinking the Classical, International Symposium, Bilim ve Sanat Vakfi, Istanbul, oktober 2004.

Grinell, K. (2004). Sevärda utlänningar. Ord & Bild. 2004 (3)

Grinell, K. (2003). Hegel and Rumi: Transgressing the System. Third Space Seminar, Malmö/Lund, december 2003.

Grinell, K. (2003). Turismen som en form av postkolonialism?. Svensk turismforskning – en tvärvetenskaplig antologi om turism, turistdestinationer och turismorganisationer, red Mia Larson, Vetenskapliga bokserien, European Tourism Research Institute. 2003:13 (13)

Grinell, K. (2002). Gränslandet: Anteckningar kring Gunnar Ekelöfs bysantinska diktvärld. Om utopier: en vänbok till Nils Eriksson, red. S-E Liedman & Johan Kärnfeldt, Arachne. 17.

Grinell, K. (2002). Kan humanister tillverka kulturella krockkuddar?. Humaniora – en akademisk fråga, Humanistdag-boken, 15, red. Barbro Ryder-Liljegren.

Grinell, K. (2002). En doft av Tusen och en natt: ’Det orientaliska’ som säljargument inom svensk utlandsturism 1930-1990. Orientaliska studier. 109.

Grinell, K. (2001). Några linjer i solandets idéhistoria. Tvärsnitt. 23 (2)

Grinell, K. (2001). Att representera det förflutna. Ennen ja Nyt: Historian teitosanomat. (2) s. 8.

Grinell, K. (2000). Turister och naturbarn. Arbetet Ny Tid 9/4-00.

Grinell, K. (1999). De som bor vid resans mål. Europa: populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 9-10 oktober 1999, red. Barbro Ryder Liljegren. 12

Leave a Comment.